Sauer 202 kaliber skift !

Der kan ikke skiftes fra mini/medium til magnum kalibre.

Ved kaliber 222 og 223 skal der nyt bundstykke til for skift til de øvrige kalibre indenfor medium kalibre.

Ved kaliber 22-250 og 243W skal der nyt bundstykke til for skift til de øvrige kalibre indenfor medium kalibre.

”Magnum” og ”Big Game” kører på samme bundstykke.

Mini kalibre:
Bundstykke I: 222 / 223

Medium kalibre:
Bundstykke II: 22-250 / 243
Bundstykke III: 6,5X55 / 6,5X57 / 7X64 / 25-06 / 270 W 308 W / 30.06 / 8X57JS / 9,3X62

Magnum kalibre:
Bundstykke IV: 6,5x68 / 270 Wby.Mag. / 8x68 / 7mm R.M. 300 Win.Mag. / 300 Wby. Mag.

Big Game kalibre:
Bundstykke IV: 375 H&H / 416 R.M. / 458 Lott


Bemærk: Sauer 202 magnum samt Sauer 202 TD Magnum benytter samme bundstykke.

 

TJEK ALTID AT VÅBNET ER AFLADT - INDEN LØBSSKIFTE

Afmontering af forskæfte !
1. Afmontering af rembøjle
2. Stik specialnøglen igennem rembøjlebøsningen 503 med den lange ende.
3. Forskæfteskruen drejes med specialnøglen mod uret, indtil modstanden bliver mindre.
4. Forskæftet 502 trækkes forud.

Afmontering af løb !
1. Løsn klemskruerne 203 med den medfølgende nøgle, ikke nødvendigt at skrue dem helt ud.
2. Skru klemskrue 203A helt ud.
3. Træk bøsningen 208 ud nedefter.
4. Løbet 301 trækkes ud af låsestolen 200.
5. Hvis løbet sidder meget stramt, ilægges mønt eller lign. mellem åbning i låsestol (se gul makering)
skrue 203A skrues i modsat mod mønten(forsigtigt), hvorefter diameter i låsestol forøges og piben kan let tages ud.

Samling !
1. Løbet isættes med løbnoten nedad i låsestolen indtil anslag.
2. Bøsningen 208 skubbes nedefra i klemningen indtil anslag. Vær opmærksom på, at løbet er monteret så bøsningen altid er let bevægelig.
3. Drej løbet, indtil bøsningen går i hak i løbnoten.
4. Isæt klemskrue 203A
5. Spænd klemskruerne 203,203A let.
6. Indsæt lås og luk den.
7. Kontroller låsegangen i uladt tilstand.
8. Klemskruerne 203,203A spændes skiftevis lidt mere, så løbet fikseret spændingsfrit(Alternativ: spænd skruerne med moment 7NM).

Montering af forskæfte !
1. Forskæftet 502 sættes på våbenet, tryk herved siderne af forskæftet ind i siderne af låsestolen.
2. Forskæfteskruen spændes med uret vha. specialnøglen.

 

Efter hvert løbsskifte/afmontering af løb på Sauer 202
- skal riflen prøveskydes/indskydes.
- gælder ikke Sauer 202 Takedown

 

Sauer 202 Takedown kaliber skift !

Der kan skiftes mellem medium/magnum/big game kalibre.

Ved skift mellem medium og magnum kalibre skal der
skiftes bundstykke.

”Magnum” og ”Big Game” kører på samme bundstykke.

Medium kalibre:

 6,5X55 / 7X64 / 25-06 / 270 W
 30.06 / 8X57JS / 9,3X62

Magnum kalibre:

 6,5x68 / 270 Wby.Mag. / 8x68 S / 7mm R.M.
 300 Win.Mag. / 300 Wby. Mag.

Big Game kalibre:

  375 H&H / 416 R.M. / 458 Lott

 

TJEK ALTID AT VÅBNET ER AFLADT - INDEN LØBSSKIFTE

Afmontering af forskæfte !
1. Fjern rembøjle vha. tryk i midten og løft op.
2. Tryk knappen på forskæftets spids (rembøjleholder) ned og hold den nede.
3. Træk forskæftet af ved at trække lige frem.

Afmontering af løb !
1. Våbnet (højrehåndsversion) holdes fast med venstre hånd, således at tommel-og pegefinger holder om løbet lidt oven for låsestolen. Geværets munding skal vende opad.
Kolben må ikke hvile på skæftekappen.

 

2. Grip fast om låsestolen med de andre fingre, og klem fast med hånden, således at tommel-og pegefinger udøver  et træk på løbet.
3. Åbn låsen med højre hånd, og lad den uhindret falde lodret ned.
Dette gentages indtil løbet løsner sig og kan derved trækkes ud med et lige fremadgående træk.
4. Til slut udtages låsen ved at trykke på udløserknap (sidder til venstre for aftræksbøjle)

 

Samling !
1. Løbet isættes i låsestol, således at tappen -S- nederst på løbet, passer i noten -N- på låsestolens metalplade;
samtidigt med at løbet hørbart går i bund i låsestolen.
2. Lås monteres.

3. Forskæftet monteres ved en lige bevægelse på systemtilslutningen, mens der trykkes på låseknappen må forskæftets spids (rembøjleholder).
4. Rembøjle monteres.

Bemærk: der må ikke være luft mellem de 2 samlingsplader.

Hvis der er luft mellem de 2 samlingsplader kan det være nødvendigt at afmontere forskæftet igen.
Derefter sættes kolben i gulvet et par gange (forsigtigt) samtidig med at løbet presses mod låsestolen.

 

Sauer 202 Takedown skal ikke skydes ind efter afmontering af løb - hvis det er samme løb der monteres igen.
Er det et andet løb/kaliber skal dette skydes ind igen.

Der er dog mulighed for at indstille kikkerten til hhv. den ene kaliber og derefter kende forskellen i klik til den anden kaliber
(kræver en kikkert der er klikfast - god kvalitet).

Derefter skal kikkerten blot indstilles til det løb/kaliber der monteres - uden ny indskydning.